staff pic
Juan J. Medina
Teacher(Dept. Chair)
Art
224-653-5210
SCHEDULE:
Period
Class
Location
2A
A25303: Paint Draw Printmaking 2
114
2A
A59901: AP Studio Art: Drawing
114
2A
A49901: 2D Advanced Placement Studio
114
2B
A25201: 3 D Design
117
2B
A48701: Art Studio 3D
117
3A
A35601: Paint, Draw, Print Studio
114
3A
A25303: Paint Draw Printmaking 2
114
3A
A59901: AP Studio Art: Drawing
114
3B
A48701: Art Studio 3D
117
3B
A48901: 3D Advanced Placement Studio
117
3B
A35201: 3 D Design 2
117

BIO

ACTIVITIES

INTERESTS